Striimaaja.fi-rättigheterna ägs av Grail Group Oy. Innehållsproducenter äger rättigheterna till sitt eget innehåll. Amazon äger rättigheterna till Twitch.

sv_SE